KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest: Przewóz Osób Autokarem Roman Chudek
ul. Zagrodowa 5, 08-400 Garwolin
biuro@chudekautokary.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Realizacji umowy/ zamówienia.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO/podpisana przez Panią/Pana umowa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawa z dnia 29 września 1994 r.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych: 1. umowy: na czas obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń,
2. zamówienia: 5 lat od sporządzenia sprawozdania finansowego.
Ma Pana/Pani prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy/ zamówienia.
Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

PRZEJECHALIŚMY Z WAMI JUŻ

9 864 684 km

Kontakt

Przewóz osób autokarem
ROMAN CHUDEK

ul. Zgrodowa 5
08-400 Garwolin

Tel: +48 695 945 822

Tel: +48 603 384 550

biuro@chudekautokary.pl
Top